Avís Legal, Política de Privacitat i Ús de cookies

Aquesta pàgina web és propietat de Topcyser Construcció SL, i té caràcter  merament informatiu respecte els serveis que la nostra empresa de disseny d'interiors ofereix. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom dels dominis www.topcyser.cat, www.topcyser.es i www.topcyser.com, estan registrats a favor de Topcyser Construcció SL, amb NIF B63483481 i domicili social al Carrer Anselm Clavé 100 L9, - 08640 – Olesa de Montserrat.

2. Propietat intel.lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Topcyser Construcció SL, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de Topcyser Construcció SL. Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. Topcyser Construcció SL no es fa responsable del mal ús que se’n faci dels continguts de la seva pàgina web, éssent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els fa servir. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers a les quals es tingui accés a través d’enllaços des de les pàgines www.topcyser.cat, www.topcyser.es i www.topcyser.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que Topcyser Construcció SL tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent de forma immediata.

4. Intercanvi o difusió d’informació. Topcyser Construcció SL declina tota responsabilitat derivada del intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la pàgina web en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. Topcyser Construcció SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. Topcyser Construcció SL no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallades als equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de Topcyser Construcció SL no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza tampoc dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per algun d’aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan prové de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal fent servir els nostres correus electrònics de contacte, està autoritzant expressament a Topcyser Construcció SL al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. Topcyser Construcció SL, inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. 

Topcyser Construcció SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l’usuari, excepte en cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que ens hagi sol·licitat.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Topcyser Construcció SL, Responsable del Fitxer, ubicat a l’adreça que consta al inici d’aquesta pàgina.

Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot funcionar amb cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies col·leccionant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts a aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.